LCA (Life Cycle Assessment)


Nedenstående livscyklusvurdering tager udgangspunkt i vores to mest brugte em-ballager. Baseret på design, materialesammensætning og tests, har vi fastslået et designpotentiale for hver enkelt. For at nå design potentialet for den enkelte em-ballage, kræver det at forbrugerne husker at returnere den efter brug. Derfor har vi stor fokus på at sikre en høj returrate, og hjælper løbende forbrugerne med incita-menter, påmindelser og fortsat udbygning af indleveringssteder.

Beregningerne er lavet af Danmarks førende revisions- og rådgivningsvirksomhed Deloitte, som også har lavet et simuleringsværktøj, der gør det muligt for webshops at beregne præcist hvor meget Co2, træfældning og vandforbrug de undgår ved at bruge RE-ZIP. Læs nedenfor om de miljømæssige gevinster ved brug af RE-ZIP emballage, sammenlignet med engangsemballager af plastik og pap.

green
Vi værner om miljøet

RE-ZIP KASSE

Livscyklusvurderingen viser markante resultater, der kan spare miljøet for store mængder drivhusgasser, vandforbrug og træfældning. RE-ZIP kasseemballagen bruges op til 10 gange, så derfor sammenlignes der med 10 engangspapkasser, som giver besparelser på, henholdsvis:

  • CO2-udledning = en reducering på 88 %
  • Vandforbrug = en reducering på 89 %
  • Forbruget af træ = en reducering på 93 %

RE-ZIP POSE

Beregningerne viser at vores poseemballage har en betydelig Co2 reduktion sammenlignet med engangsposer i plast. RE-ZIP poseemballagen er testet til at cirkulere 30 gange, som derfor også er sammenlignet med 30 engangsforsendelsesposer.

Udregningerne viser besparelse i CO2-udledningen, vandforbrug og træfældning. Da der sammenlignes med plastik, er Co2 udledningen som den eneste relevante sammenligning, men miljøgevinsten er ikke til at tage fejl af. Som illustrationen viser, er besparelsen ved at bruge RE-ZIP poseemballage frem for engangsplastikposer på hele 67 %